top of page

... või tuleb maksta 10 marka.


Minuni jõudis üks põnev ja tänapäeval koomilisena tunduv dokument keskaja pulmamäärusest Tallinnas. Oleks patt see teiega jagamata jätta.

Määrus on pärgamendil ja alamsaksa keeles. Määruse tekst on kirjutatud 1435. aasta Tallinna püttseppade skraa esilehe tagaküljele.

Tegemist pole mitte esimese Tallinna pulmamäärusega, vaid vanima säilinuga. 1497. aasta määruses viidatakse korduvalt varasemale tundmatule pulmamäärusele, mis kehtis edasi ja mida 1497. aasta määrus täiendas. Uue pulmamääruse, mis varasemate määruste sätted kokku võttis ja neid täiendas, andis Tallinna magistraat välja 1533. aastal. Järgmised pulmamäärused anti välja aastatel 1564, 1602, 1653, 1665, 1696 ja 1712. Neist viimane ilmus juba trükisena.

PULMA REEGLID

Igaüks, kes seda teha tahab, peab pulmapidu pidama ühe päeva ja peab meeste- ja naisterahvaid kutsuma sedeli [varasem pulmamäärus] järgi või [maksab] 10 marka trahvi.

Peigmees oma sõpradega olgu pruudi majas õhtul enne 7 ja lahkugu sealt enne 9. Lisaks võib vahepeal kolm tantsu teha ja seal ei tohi keegi muu mängida, kui üks linna mängumees, keda selleks võib saada. Talle ärgu antagu mitte enam, kui pool marka või [tuleb maksta] 10 marka trahvi.

Kui siis peigmees pruudi majast on lahkunud, ei tohi seal enam rohkem mängida ega tantsida, vaid igaüks, olgu ta mees, naine või neiu, peavad koos lahkuma ja oma ulualusesse minema või [tuleb maksta] 10 marka.

Peigmees ei tohi õhtul enam uuesti pruudi majja minna või [maksab] 10 marka trahvi.

Peiupoisid kirjutagu pulmalised üles ja ärgu palutagu võõraid mehi, naisi ega neide või [tuleb maksta] 3 marka trahvi.

Neidude arv rongkäigus pühapäeval ja esmaspäeval jäägu endistviisi või [tuleb maksta] 3 marka trahvi.

Pühapäeval peab gilditoas olema enne 5 ja mitte rohkem kui ühe pruudi ringmängu tantsima või [tuleb maksta] 3 marka trahvi.

Pruut olgu ka enne 9 kirikus.

Kui peigmees pruudiga esmaspäeval voodisse on läinud, ei tohi pruuti uuesti ülesse ajada ja ka mitte mängida ega tantsida või [tuleb maksta] 20 marka trahvi.

Kui pulmad on peetud, tuleb peigmees ja pruudi sõbrad selsamal nädalal kantseleisse kutsuda ja mõlemad pooled peavad aru andma, kas määrusest on kinni peetud.

Niisamuti tuleb esimesel reedel pärast pulmapidu järele uurida, kuidas pulm ka peetud on ja neilt, kes karistusväärsed on leitud olevat, tuleb trahvi võtta ilma armuta.

Tallinna Linnaarhiiv

Recent Posts

See All
bottom of page